Van brandweer
naar hulpverleningszone

We keren even terug naar 30 juli 2004. Die dag vond de gasexplosie in Gellingen, in de provincie Henegouwen, plaats. Nadat er een gaslek was geconstateerd, vond er een zware ontploffing plaats, gepaard met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de grote brand die volgde, kwamen 24 mensen om het leven, waaronder ook een heel aantal brandweermannen. 

Na dit vreselijke incident bleek dat de organisatie van de hulpdiensten niet meer voldeed aan de noden van de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op. De federale regering richtte een commissie op die de brandweerhervorming moest uitwerken, gebaseerd op drie basisprincipes: snelste adequate hulp, dezelfde basisbescherming voor iedereen en schaalvergroting.

Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, werden in 2015 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel opgericht. Met deze brandweerhervorming smolten de lokale brandweerkorpsen samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen in een netwerk van brandweerposten op diverse vlakken wordt samengewerkt. Binnen West- Vlaanderen hebben we vier hulpverlenings-zones die nauw met elkaar samenwerken: Zone 1, Brandweer Westhoek, Midwest en Fluvia.

Elke hulpverleningszone staat onder het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn diensten. Lokaal bestaat elke zone uit een zoneraad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone. Een burgemeester is aangesteld als voorzitter.

Fluvia situeert zich in Zuid-West-Vlaanderen en verenigt veertien gemeenten en veertien brandweerposten. Kolonel Olivier Dorme is er zonecommandant. 

De brandweer, dat is een passie. Dat is een vurig engagement. Dat is het verschil maken in een team dat voor elkaar door het vuur gaat. 

Missie 

Hulpverleningszone Fluvia staat in voor de civiele veiligheid van de burgers, maar ook van het sociale en economische weefsel, door het leveren van de snelste adequate hulpverlening met inbegrip van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de opname van haar leidinggevende rol hierin.
Enerzijds gebeurt dit door het uitvoeren van haar wettelijke opdrachten inzake proactie, preventie, preparatie en dat op zowel het vlak van de basisbrandzorg als op het vlak van de gespecialiseerde opdrachten. Anderzijds stelt de zone haar werking steeds kritisch in vraag om zo bij te sturen waar nodig. 

Visie 

Fluvia wil een gewaardeerde, zorgzame organisatie zijn die vooruitstrevend denkt en handelt om haar missie te verwezenlijken. 

In de praktijk bestaat onze hulpverleningszone uit een netwerk van posten met vrijwilligers (brandweer én DGH), op strategische plaatsen én tijdstippen ondersteund door beroepsoperationelen en administratief personeel met als kerntaak snelste adequate hulp verlenen en dat vanuit de competenties van onze medewerkers. 

Levenslang leren 

De brandweer staat garant voor levenslang bijleren. Training en opleiding zijn dan ook heel belangrijke waarden binnen de brandweer. Er zijn verschillende mogelijkheden om je als brandweerpersoneel te ontplooien: je kan stijgen in graad, je kan je specialiseren of extra functies opnemen.

Van alle personeelsleden wordt wel verwacht dat je je jaarlijks bijschoolt. Over een periode van vijf jaar moet je minimaal 120 uur voortgezette opleiding volgen. Te jong?
Dan is er de jeugdbrandweer! 

Je bent tussen 14 en 18 jaar en je hebt nu al interesse in de brandweer? Misschien is de jeugdbrandweer wel iets voor jou! Daar leer je al doende de kneepjes van het vak, in een veilige omgeving en begeleid door onze eigen brandweervrijwilligers. 

Werkgevers
en vrijwilligers 

Een brandweerman/ - vrouw op de werkvloer kan vaak alleen maar een meerwaarde betekenen. Brandweermannen zijn goed geschoolde werknemers die in een team voor elkaar door het vuur gaan. 

En daarom bedanken we alle werkgevers die ook overdag de kennis van deze technische mensen ten dienste stellen aan de bevolking. Bedankt werkgevers! 

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk

056 23 99 70
solliciteren@hvzfluvia.be 

2024 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - HULPVERLENINGSZONE FLUVIA