Van brandweer naar hulpverleningszones.

We keren even terug naar 30 juli 2004. Die dag vond de gasexplosie in Gellingen, in de provincie Henegouwen, plaats. Nadat er een gaslek was geconstateerd, vond er een zware ontploffing plaats, gepaard met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de grote brand die volgde, kwamen 24 mensen om het leven, waaronder ook een heel aantal brandweermannen.

Na dit vreselijke incident bleek dat de organisatie van de hulpdiensten niet meer voldeed aan de noden van de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op. De federale regering richtte een commissie op die de brandweerhervorming moest uitwerken, gebaseerd op drie basisprincipes: snelste adequate hulp, dezelfde basisbescherming voor iedereen en schaalvergroting.

Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, werden in 2015 34 hulpverleningszones en brandweer Brussel opgericht. Met deze brandweerhervorming smolten de lokale brandweerkorpsen samen tot één zone, waarbinnen over de grenzen heen in een netwerk van brandweerposten op diverse vlakken wordt samengewerkt. Binnen West- Vlaanderen hebben we vier hulpverlenings-zones die nauw met elkaar samenwerken: Zone 1, Brandweer Westhoek, Midwest en Fluvia.

Elke hulpverleningszone staat onder het toezicht van de minister van Binnenlandse Zaken en zijn diensten. Lokaal bestaat elke zone uit een zoneraad, die is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone. Een burgemeester is aangesteld als voorzitter.

Dit is Fluvia.

Eén hulpverleningszone van veertien gemeenten met zestien posten: dit is waar Fluvia sinds 1 januari 2015 voor staat. De hulpverleningszone biedt hierbij bescherming aan ongeveer 310.000 inwoners en telt 24.000 ondernemingen op het grondgebied. Het territoriaal gebied van de zone heeft een totale oppervlakte van 449,4 km².

De zoneraad is het bestuursorgaan van de hulpverleningszone. Zij bestaat uit de veertien burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van onze hulpverleningszone. Burgemeester Francis Benoit is hierbij aangesteld als voorzitter.

Om onze zone operationeel te ondersteunen, is het werkingsgebied ingedeeld in drie clusters.

Missie

Hulpverleningszone Fluvia staat in voor de civiele veiligheid van de burgers, maar ook van het sociale en economische weefsel, door het leveren van de snelste adequate hulpverlening met inbegrip van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de opname van haar leidinggevende rol hierin.
Enerzijds gebeurt dit door het uitvoeren van haar wettelijke opdrachten inzake proactie, preventie, preparatie en dat op zowel het vlak van de basisbrandzorg als op het vlak van de gespecialiseerde opdrachten. Anderzijds stelt de zone haar werking steeds kritisch in vraag om zo bij te sturen waar nodig.

Visie

Fluvia wil een gewaardeerde, zorgzame organisatie zijn die vooruitstrevend denkt en handelt om haar missie te verwezenlijken.

In de praktijk bestaat onze hulpverleningszone uit een netwerk van posten met vrijwilligers (brandweer én DGH), op strategische plaatsen én tijdstippen ondersteund door beroepsoperationelen en administratief personeel met als kerntaak snelste adequate hulp verlenen en dat vanuit de competenties van onze medewerkers.Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk

056 23 99 70

solliciteren@hvzfluvia.be

2022 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - HULPVERLENINGSZONE FLUVIA