FGA


Het Federaal GeschiktheidsAttest (FGA) bestaat uit drie onderdelen: een competentietest, een handvaardigheidstest en fysieke proeven. Je hebt het attest nodig om te kunnen solliciteren bij de brandweer. 

We raden ten sterkste aan om eerst eens te oefenen op een oefensessie.

Je schrijft je in bij een brandweerschool voor de proeven van het FGA. Elke provincie heeft een brandweerschool. In West-Vlaanderen is dat Wobra, maar je kan ook de proeven afleggen in een andere brandweerschool.

Je bent vrijgesteld van de competentietest als je een diploma of studiegetuigschrift van het zesde of zevende jaar middelbaar onderwijs hebt. Je kiest overigens zelf in welke volgorde je de drie onderdelen wil afleggen. 

Data voor inschrijven

Wobra organiseert twee keer per jaar FGA-proeven. Volg deze inschrijvingsdata zeker op! 

vr 15 maart 2024  //  openstelling inschrijving voor behalen FGA //
Deadline om in te schrijven = di 28 mei

za 1 juni 2024 //  openstelling inschrijving voor behalen FGA //
Deadline om in te schrijven = woe 21 augustus

Vraag en antwoord

Wat is de competentietest?

Er zijn drie soorten van competentietesten: basiskader, middenkader en hoger kader. Je bent vrijgesteld van de competentietest basiskader als je een diploma 6° of 7° jaar secundair onderwijs hebt.

Beschik je niet over een dergelijk diploma of getuigschrift? Dan leg je de competentietest wél af. Voor onze zone is dat de competentietest voor het basiskader. Er is hierbij geen diplomavereiste, de vragen van deze test zijn op het niveau van het zesde middelbaar beroepsonderwijs. Ontdek enkele voorbeeldvragen

De competentietest bestaat uit 60 meerkeuzevragen met giscorrectie: 

Voor elk fout antwoord wordt 1/3 punt afgetrokken en voor elk juist antwoord 1 punt toegekend. Er worden geen punten gegeven of afgetrokken wanneer een vraag niet wordt beantwoord.

Geslaagd of niet? 

Als je 50% behaalt voor de gehele proef, ben je geslaagd. Je krijgt dan een attest voor deze module die voor onbepaalde duur geldig is. Vervolgens word je uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel van de proeven van het Federaal GeschiktheidsAttest, namelijk de operationale handvaardigheidsproef.

Niet geslaagd? Dan kan je je opnieuw inschrijven, eventueel in een andere brandweerschool.

Wat is de handvaardigheidstest?

De handvaardigheidstest bestaat uit twee praktische proeven. Je kan zeker wat oefenen, bijvoorbeeld tijdens een van onze oefensessies

Materiaal waar je best mee overweg kunt:

Tips om indruk te maken op de evaluator:


Klik voor enkele voorbeeldproeven in detail.

Bekijk ook eens de video met tips.

Wat zijn de fysieke proeven?

Met de fysieke proeven wordt je lichamelijke geschiktheid op vlak van uithouding en kracht getest. De fysieke proeven bestaan uit elf testen, waarbij de eerste twee testen eliminerend zijn. Slaag je niet voor de looptest of het beklimmen van de ladder, dan stopt het. Je moet voor zeven van de negen resterende testen slagen. De volgorde is steeds dezelfde.

Tussen elke proef krijg je sowieso één minuut rust. 
Je kan altijd eens komen proberen tijdens een van onze oefensessies.


Medisch attest  
Om te kunnen deelnemen aan de derde module, moet je over een medisch attest beschikken waarin je (huis)arts verklaart dat je in staat bent om de lichamelijke geschiktheidsproeven uit te voeren. Dit attest mag maximum drie maanden oud zijn bij de dag van de proeven en moet je uploaden wanneer je online inschrijft.

Dit attest kan vrij opgesteld worden en heeft geen sjabloon nodig.

In je sportzak
Breng voor de fysieke proef zeker volgende documenten mee: 

Geslaagd of niet?
Als je niet slaagt voor de lichamelijke geschiktheidsproeven, moet je ze opnieuw afleggen. Als het een troost mag wezen, de competentietest en operationele handvaardigheidstest hoef je wel niet meer opnieuw af te leggen.  

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

Er zijn een aantal voorwaarden om deel te nemen aan een FGA:

Een uittreksel uit het strafregister en een rijbewijs B zijn niet nodig voor het FGA, maar ze zullen wel gevraagd worden als je later solliciteert bij een hulpverleningszone.

Welke documenten zijn nodig bij inschrijving? 

Om online in te schrijven moet je volgende documenten oploaden: 


Deze bestanden moet je aanleveren in JPEG. Andere formaten zoals PDF worden niet aanvaard. 

Wat kost de inschrijving?

Deelname aan de proeven om je FGA te behalen is gratis.
Let op: als je je inschrijft voor het FGA, maar je komt niet opdagen de dag zelf, dan moet je zes maanden wachten voor je je opnieuw kan inschrijven. 

Wat als ik niet slaag?

Als je niet slaagt voor één van de testen, dan kan je je onmiddellijk opnieuw inschrijven

Hoe lang blijft het FGA geldig?

Het FGA is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de fysieke proeven. Die zijn geldig voor twee jaar. 

Na twee jaar moet je opnieuw de fysieke proeven afleggen 

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk

056 23 99 70
solliciteren@hzvfluvia.be 

2024 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - HULPVERLENINGSZONE FLUVIA