Start
met je opleiding 

De opleiding om je te scholen tot brandweerman/-vrouw, ook wel gekend onder de naam NBO1-opleiding, is een doorgedreven opleiding die gemiddeld 1,5 jaar in beslag neemt. Ervaren brandweermannen en -vrouwen staan in voor de opleiding. Zij beschikken over heel wat terreinervaring waardoor de opleiding ook heel hands-on is. Bij aanvang van je opleiding krijg je eveneens een stagebegeleider toegewezen die je wegwijs maakt binnen de brandweer. 

Vraag en antwoord

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding bestaat uit acht modules. De volgorde waarin je de modules volgt, hangt af van het aanbod van de brandweerschool. Dit varieert jaar na jaar.

Nadat je slaagt voor een module én je hebt een positieve evaluatie, dan kan je ingezet worden voor de interventies die gelinkt zijn aan die specifieke module. In totaal volg je 240 uur les in je basisopleiding tot brandweerwerker.

Waar vindt de opleiding plaats?

De opleiding wordt georganiseerd door brandweerschool Wobra. Afhankelijk van het aantal cursisten én de beschikbaarheid kan de opleiding in verschillende lescentra worden georganiseerd. Dat zal dus niet alleen bij de brandweerschool in Zedelgem zijn; de lessen kunnen dus gerust ook doorgaan in een brandweerpost binnen onze eigen hulpverleningszone. 

Welke opties zijn er om de opleiding te volgen?

Als vrijwilliger volg je de opleiding bij brandweerschool Wobra.

Bovendien kan je opteren om je opleiding te volgen op je voorkeursdag (afhankelijk van het aantal cursisten) die dan wel voor de hele periode geldt: 

Heb ik recht op educatief verlof? 

Tijdens je opleiding heb je voor bepaalde modules recht op educatief verlof, als je met je hoofdberoep tewerkgesteld bent in de privé-sector of als je werkt als contractueel medewerker bij een autonoom overheidsbedrijf. Dit noemen we het Vlaams Opleidingsverlof (VOV).

Je educatief verlof moet je aanvragen ten laatste binnen 15 dagen na je inschrijving bij de brandweerschool. 

Wat bij ziekte?

Als je niet actief bent bij je hoofdwerkgever, vb. door ziekteverlof, dan kan je ook je opleiding niet verder zetten. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de brandweerschool in te lichten, evenals je hulpverleningszone. 

Bezorg dan ook zo spoedig mogelijk het geneeskundig attest. 

Wanneer mag ik mee op interventie?

Al vrij snel na bepaalde modules kan je mee opgeroepen worden voor interventies met je post. De opstart gebeurt altijd in overleg met je stagebegeleider. Als je voor meer modules slaagt, mag je ook meer doen op interventie.

Nadat je voor de hele opleiding geslaagd bent, heb je nog 1 jaar stage. Als je daarna een positieve evaluatie krijgt, benoemt het zonecollege je tot brandweerman of -vrouw.

En mijn brandweerpak? 

Dienstkledij
Om naar je opleiding te gaan, ben je verplicht om dienstkledij te dragen. Vaak wordt dit ook benoemd als je kazernekledij. Deze outfit wordt overigens ook vaak gedragen tijdens informele momenten met de brandweer.
De dienstkledij omvat een dienstbroek, dienstjas, polo en een zichtbare schouderbadge van de zone. 

Interventiekledij
Als stagiair-brandweerman/-vrouw ontvang je ook persoonlijke interventiekledij. Tijdens je stageperiode heeft die een zwarte kleur. Eens je officieel benoemd wordt, ontvang je zandkleurige interventiekledij.
De interventiekledij omvat een interventiebroek, interventiejas, brandwerende nomex-overall, interventielaarzen, nomex-muts, interventiehelm, brandhandschoenen en een fluohesje. 

Word ik vergoed? 

Vanaf het moment dat je als stagiair-brandweerman/-vrouw start aan je opleiding en je ook actief deelneemt aan de oefeningen in je brandweerpost, ontvang je hiervoor een vergoeding.

In 2024 is het inkomen verworven uit de brandweer belastingvrij tot 7.310,00 euro. De uitbetaling van het loon wordt door de hulpverleningszone per kwartaal geregeld.

Dit uurloon stijgt navenant de opbouw van je anciënniteit of bij een bevordering.

Wanneer word ik benoemd? 

Na het slagen voor je volledige opleiding, doorloop je nog je stage. Deze stage duurt minstens 3 maanden, maar kan in de praktijk langer duren. Na dit stagejaar word je voor de laatste keer geëvalueerd als stagiair. Kan dit positief bekrachtigd worden, dan kan de zoneraad  je benoemen tot brandweerman.

Hulpverleningszone Fluvia
Doorniksesteenweg 214a
8500 Kortrijk

056 23 99 70
solliciteren@hzvfluvia.be 

2024 - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN - HULPVERLENINGSZONE FLUVIA